Fast Track to Innovation

"Fast Track to Innovation» (FTI) er en finansieringsordning under Horisont 2020 som støtter innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. FTI retter seg mot relativt modne, markedsnære og banebrytende nye teknologier, konsepter, prosesser og forretningsmodeller.

/link/6b8cd6f78a3446a59f4e38f7154a2328.aspx
Foto: Thinkstockphotos

Hvem kan søke?

Fast Track to Innovation retter seg spesielt mot tverrsektorielle prosjekter med disruptivt potensiale, og er åpent for alle typer organisasjoner og bedrifter. FTI er tematisk helt åpent innenfor industrielle og muliggjørende teknologier og EUs samfunnsutfordringer.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

Fast Track to Innovation retter seg mot små konsortsier bestående av 3-5 partnere fra minst tre ulike Horisont 2020-land. 60% av disse må være fra næringslivet. Prosjektene kan få støtte til aktiviteter i fasen fra demonstrasjon til kommersialisering, som for eksempel pilotering, testing og  systemvalidering.

Prosjektene som vinner frem kan få finansiering på inntil 3 millioner euro. Det er ingen søknadsfrist, utlysningen vil være åpen for søknader gjennom perioden (2018-2020) med tre «cut-off-datoer» i året.
Se cut off-datoene.

Vil du vite mer om ordningen eller ønsker du bistand i søknadsprosessen? Ta kontakt med en EU-rådgiver. 

Fast Track to Innovation i Horisont 2020

FTI er en del av European Innovation Council i perioden 2018-2020. EIC samler de delene av Horisont 2020 som støtter høyrisikoprosjekter med stort potensial for inntjening, banebrytende forskning eller markedsskapende innovasjon.

Nyttige lenker

Fast Track to Innovation - programside

Fast Track to Innovation – EASME programside

Horisont 2020 deltakerportal