Fiskefartøy og fiskerettigheter

Vi kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. Vi kan også hjelpe deg med finansiering av kvoter/rettigheter.

Hvem kan få finansiering?

Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter er forbeholdt aktive fiskere og selskap som har minimum 50% aktive fiskere på eiersiden.

Hva kan vi finansiere?

Vi kan finansiere det som er nødvendig for å drive fiskeri; fiskebåter med utstyr og redskaper i tillegg til fiskerettigheter i ulike typer fiskeri – innenfor det regelverket som til enhver tid er gjeldende. Som hovedregel finansierer vi ikke prosjekt innen åpen gruppe.

For større prosjekter deles finansieringen vanligvis mellom Innovasjon Norge og din bankforbindelse.

Vi tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss tidlig i prosessen for å diskutere prosjektet.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske

  • Forhold som påvirker kvalitet på og utnyttelse av fangsten

  • Sikkerhet og arbeidsforhold for mannskapet

  • Bidrag til mindre/renere utslipp til sjø og luft og lavere energiforbruk