Investeringsfondene for Russland og Øst-Europa

Har du planer om etablering i Russland og Øst-Europa? Har du behov for egenkapital? Trenger du en erfaren følgesvenn i et krevende terreng? Da kan vi bli din partner i prosjektet.

Hvem passer investeringsfondene for?

Norske små og mellomstore bedrifter med ambisjoner om etablering i virkeområdet, som har et godt prosjekt med gjennomførte markedsundersøkelser, forretningsplan, kontakter og eventuelle samarbeidspartnere.

Fondenes geografiske virkeområde: NVR står for Nordvest-Russland og inkluderer Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast, Republic of Karelia, Nenets Autonomous Okrug

Fondenes geografiske virkeområde: NVR står for Nordvest-Russland og inkluderer Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast, Republic of Karelia, Nenets Autonomous Okrug

 

Du kan få:

 • Tålmodig og pålitelig kapital
 • Erfaring og kompetanse siden 1997 i å starte og drive business i Russland og Øst-Europa
 • Omfattende nettverk innen næringsliv, myndigheter og organisasjoner
 • Aktivt eierskap (bl.a. gjennom styredeltakelse) og den norske stat som medaksjonær

Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre for din bedrift.

English

Investment funds can co-invest on commercial terms in Russia, the CIS (except the Baltic countries) and the Balkans that do not belong to EU with small and medium-sized Norwegian companies with ambitions for international growth.

The company may receive an injection of capital, risk reduction via co-financing with Innovation Norway, assistance in managing the projects via board participation and access to our skills and networks.

The Investment Fund for Northwest-Russia

Investments in Murmansk and Arkhangelsk regions, the Republic of Karelia and the autonomous area of Nenets. Fund's participation in an individual project is limited to NOK 30 million.

The Consultancy Fund for Northwest-Russia

Investment projects may receive preliminary support for financing feasibility studies prior to commercial investments.

The Investment Fund for Eastern Europe

Countries covered by the former Soviet Union (with exception of the areas in the Barents Region and the Baltic countries), and the Balkan countries that do not belong to the EU. Fund's participation in an individual project is limited to NOK 15 million.

Dette bør du vite før du søker

Vi setter pris på at:

 • du har en god forretningsidé, gjennomarbeidet forretningsplan og gjennomføringsevne 
 • prosjektet har god internasjonal konkurranseevne
 • prosjektet er viktig i forhold til ditt strategiske kjernevirksomhet
 • prosjektet har god ledelse  
 • prosjektet etableres med en betryggende langsiktig og tålmodig kapital 
 • forventet avkastning står i et rimelig forhold til vurdert risiko

For at vi skal kunne vurdere å medvirke i prosjektene må vi ha opplysninger om prosjektet, den norske partneren og en eventuell lokal partner

 • Søknaden bør inneholde en forretningsidé, prosjektplan med antatt kapitalbehov og finansieringsskisse, Innovasjon Norges tiltenkte eierandel samt eventuelle betingelser knyttet til denne 
 • Videre trenger vi informasjon om den norske og den eventuelle lokale partnerens virksomhet, bransje, markedsposisjon, økonomisk og finansiell informasjon og prosjektets plass i bedriftens øvrige virksomhet 
 • Ytterligere informasjon fremlegges etter nærmere avtale