Kontrakten

Det er opp til partene å utarbeide en avtale som er tilpasset det enkelte, konkrete samarbeidsprosjektet. Innovasjon Norge har rett til innsyn i avtalen/kontrakten for å sikre at intensjonene i Innovasjonskontrakten ivaretas.

I kontrakten er det viktig å avklare:

  • Hvordan skal resultater etter samarbeidet utnyttes?
  • Hvem har eiendomsretten, eller bruksretten?
  • Er det noen avtale om royalties?
  • Hvilke klausuler gjelder for overtakelse av prototypeløsningen?
  • Hva er avtalt ved vellykket/mislykket prosjekt?