Utlysning av midler forprosjekter

Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen. Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. 

Søknadsfristen gikk ut 17. september 2018 kl 24.00. Det er ikke lenger anledning til å søke.

Vi bruker daglig satelittdatabaserte tjenester både på jobb og privat. 

Vi bruker daglig satelittdatabaserte tjenester både på jobb og privat. 

Foto: Thinkstock

Data og signaler fra satellitter blir stadig mer tilgjengelig. Bruk av informasjon fra satellitter skaper helt nye muligheter for samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskaping. Dette kan gi mange gode prosjekter og nye forretningsmuligheter!

Vi setter derfor av midler til forprosjekter for utvikling av helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag, og hvor data og signaler fra satellitter utnyttes. Vi vil prioritere forprosjekter som vi tror har gode muligheter for å bli realisert i et videre hovedprosjekt gjennom innovasjonskontrakter, miljøteknologiordningen eller innovasjonslån.

 

+ Hvem kan delta/søke?

+ Tema for utlysningen

+ Hva kan det søkes om

+ Hvorfor gjøre et forprosjekt

+ Innovasjonsverksted

+ Krav til søknad og prosjektbeskrivelse

+ Kriterier for vurdering og prioritering av prosjektsøknader

+ Mer om muligheter for finansiering av hovedprosjekter