Upcoming events

28
28. februar     09.45 –14.00     Statens hus, auditoriet - Prinsensgt. 1 (også inngang fra Tinghusgt)

Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon(2)

28
28. februar     09.45 –14.00     Statens hus, auditoriet - Prinsensgt. 1 (også inngang fra Tinghusgt)

Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon

6
6. mars     09.45 –14.00     Innolab, Bergen kommune, Rosenkrantzgt 3, 2. etg.

Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon

See more