For investorer som fond og forretningsengler

InnovFin SME Venture Capital
Gjennom instrumentet kan EIF tilby egenkapital, spesielt i form av såkorn- og venturekapital, gjennom selekterte finansielle mellomledd til tidligfase forsknings- og innovasjonsdrevne bedrifter. Potensielle mellomledd inkluderer investeringsfond og venturekapitalfond eller aktører som besørger koinvesteringsfasiliteter for forretningsengler eller som samarbeider med forretningsengler. Egenkapitalstøtten vil kanaliseres gjennom finansielle mellomledd som er rettet inn mot biovitenskap, IKT eller andre innovative sektorer.

Norske finansielle mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIF. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Business Angel ICT Pilot
InnovFin BA ICT er en pilot under InnovFin SME Venture Capital, hvor EIF vil investere i forretningsengelfond med et særskilt fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Instrumentet er en ny EU-finansieringsordning til støtte for forretningsengler som investerer i oppstartbedrifter og innovative små- og mellomstore bedrifter som kommersialiserer nye IKT-produkter og -tjenester.

IKT-relaterte produkter og tjenester skal utgjøre minimum 50 prosent av porteføljen og områder som fotonikk, mikroelektronikk, mikrosystemer og robotikk samt kreativ IT-industri vektlegges. 

Utlysningen er rettet mot forretningsenglefond og er kontinuerlig åpen til 30. september 2020.

Norske finansielle mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIF. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.