Kontakter

Sigbjørn John Huun

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559345

Mobil: +4791608851

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Sigbjørn er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter og jobbar særleg med bedrifter i maritim sektor. Han har og ansvaret for mekanisk, metallurgisk, møbel og trearbeidande industri.

Tom-Ivar Bern

Internasjonaliseringsrådgiver

Telefon: +4773876284

Mobil: +4791514999

Avdeling: Trøndelag

Tom-Ivar er internasjonaliseringsrådgiver for Trøndelag. Han har tidligere jobbet med Ocean Space og vært prosjektansvarlig for Navigator/FRAM marked prosjektene. Tom-Ivar har gjennom disse prosjektene jobbet tett med Innovasjon Norges kontorer i Houston, Rio de Janeiro og Cape Town.

Lars Sandnes

Seniorrådgiver

Telefon: +4771191418

Mobil: +4747024744

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Lars arbeider med gründerar og etablerte vekstbedrifter innan maritim og marin industri, samt anna industri. Han har spesielt fokus på FoU- og innovasjonsprosjekt.

Kurt Tore Thomassen

Avdelingsleder

Telefon: +4771191417

Mobil: +4741685916

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Kurt er leiar for teamet Gründer og Internasjonale vekstbedrifter.

Bjørn Aage Seem Holmen

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002546

Mobil: +4793028253

Avdeling: Oslo, Akershus og Østfold - Finansieringsrådgivning

Bjørn Aage jobber med større finansieringssaker innen Miljøteknologiordningen, forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) og Risikolån. Han er sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og har seks års erfaring med rådgivning og prosjektledelse i kraftbransjen. Han har også god kjennskap til VVS/VA-bransjen fra flere år med salgs- og markedsføringsledelse på leverandørsiden.

Eivind Ingdahl

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002556

Mobil: +4795228646

Avdeling: Finansiering og restrukturering

Eivind er finansieringsrådgiver og har arbeidet med maritim næring på flere områder. Har koordineringsfunksjon i Innovasjon Norge for kondemneringsordningen og klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart.