Landbruksbasert vekst og verdiskaping

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan vi hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

Vi ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at din bedrift vokser, skaffer seg større nettverk og orienterer seg sterkere mot kundenes behov.

Hvem kan få finansiering?

 • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
 • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser
 • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning

Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

Hva du kan få finansiert

Vekst

Bedriftsnettverk

Omdømmeaktiviteter

Ta kontakt

Kontakt Innovasjon Norges distriktskontor i det fylket hvor din bedrift holder til, for en uforpliktende samtale om ditt prosjekt, finansieringsmuligheter og prosessen videre.

Du søker støtte til bedriftsnettverk, vekst og omdømmeaktivteter via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal, klikk aktuell lenke under. Det anbefales at den elektroniske søknaden fylles ut med konkret og relativt kortfattet informasjon. Det er anledning til å legge ved prosjektplan evt. andre sentrale dokumenter som egne vedlegg i den elektroniske søknaden.

Vurderingkriterier:

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

Hvilke vurderingskriterier vektlegges i behandlingen av søknaden?

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge

 • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften

 • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske

 • Innovasjonsgrad - hvor nyskapende er det eventuelle utviklingsprosjektet?

 • Prosjektets eller bedriftens potensial for vekst

 • Relasjon til eventuelle samarbeidspartnere som er kritiske for bedriftens eksistens og leveringsevne, eller vil bidra med kompetanse eller finansiell medvirkning til prosjektet.

 • Bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det

 • Gjeldsbetjeningsevne og sikkerhetsdekning for eventuelle lån.