Miljøteknologi: Tilskudd til fremtidens løsninger

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

 

Markeder i sterk vekst

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trengs nye idéer, produkter og løsninger.I store utfordringer ligger det ofte enda større muligheter. Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet.

Utvikling av ny miljøteknologi er krevende og derfor tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning i hele innovasjonsløpet. Steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en spesielt kritisk fase. Kostandene ved å teste teknologien i full skala er ofte høy og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. I slike prosjekter kan Innovasjon Norge være med å ta en del av risikoen ved hjelp av Miljøteknologiordningen. 

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg.  Bedrifter får mulighet for å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

Miljøteknologiordningen gjelder norske bedrifter i alle størrelser over hele landet. Prosjektene må gi økt verdiskaping i Norge - i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

Har du spørsmål om miljøteknologiordingen?

Kontakt tjenesteansvarlig: Marianne Tonning Kinnari
E-post: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no
Telefon: +47 977 49 892

+ Hva mener vi med miljøteknologi?

+ Hva mener vi med pilot- og demonstrasjonsanlegg?

+ Hvilke prosjekter kan få støtte?

+ Forprosjekt

+ Hva ser vi etter?

+ Hva med Enovas tilbud?

+ Pilot i utlandet

+ Søknad og saksbehandling

+ Utbetaling og rapportering

+ Avslag og klagerett