RISS – verktøy for designdrevet utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Innovasjon Norge tilbyr RISS-verktøyet for å videreutvikle lokale og regionale konsepter og produkter.

Hvem kan få finansiering?

Destinasjoner/regioner/byer/produktsammenslutninger/nettverk av aktører og bedrifter som kan levere verdifulle opplevelser og produkter til lokalbefolkning og besøkende.  

Prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse er nødvendig og må være godkjent.

Hva kan vi finansiere?

Vi leverer finansiell og faglig støtte til prosjekter som vil bruke RISS-verktøykassen og metodikken.

RISS baserer seg på designdrevet innovasjon - en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter og tjenester skal utvikles. Prosjektet må derfor knytte til seg relevant kompetanse på tjenestedesign i hele prosjektperioden. Vedkommende bør kunne dokumentere minst 2-3 relevante prosjekter.

Prosjektet må være klart definert med tydelig mandat, mål og ambisjoner, nødvendige ressurser og kompetanse for gjennomføring.

Avklaring for eventuell oppstart av et prosjekt støttes ikke.

Prosessen har to mål:

  • Utvikling av lokale/regionale/nasjonale historier og konsepter, og produktutvikling
  • Opplæring av destinasjonen og aktørene i verktøyet, slik at de kan fortsette med kontinuerlig produktutvikling etter prosjektperioden.

Vurderingskriterier

Når vi behandler søknaden, legger vi vekt på: 

  • Økt verdiskaping og sysselsetting
  • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
  • Evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det
  • Realistiske forutsetninger, planer og budsjetter

Høres det spennende ut, kan du lese mer om RISS. Krav til prosjektene og nødvendig kompetanse, får du hos ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.