FAQ

Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor?
Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

Kan fond regnes som uavhengige private investorer?
Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller ingen rolle hvor mye av fondets kapital som kommer fra private eller offentlige kilder.

Kan matchingkapitalen reises via crowdfunding?
Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Innovasjon Norge noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at dere får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets vekst på sikt og hva slags eiere dere bør satse på.