Roller

Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til eierskap i bedriftene det investeres i. Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge.