Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for å diskutere programmet og prosjektet før dere søker. Vi vil være behjelpelig både med å finne ut om prosjektet kvalifiserer til støtte og om dette i så fall er riktig program. Våre saksbehandlere tar gjerne imot din henvendelse.

Sigbjørn John Huun

Spesialrådgiver

Telefon: +4755559345

Mobil: +4791608851

Avdeling: Vestlandet

Sigbjørn er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter og jobbar særleg med bedrifter i maritim sektor. Han har og ansvaret for mekanisk, metallurgisk, møbel og trearbeidande industri.

Eivind Ingdahl

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002556

Mobil: +4795228646

Avdeling: Finansiering og restrukturering

Eivind er finansieringsrådgiver og har arbeidet med maritim næring på flere områder. Har koordineringsfunksjon i Innovasjon Norge for kondemneringsordningen og klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart.

Lars Sandnes

Seniorrådgiver

Telefon: +4771191418

Mobil: +4747024744

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Lars arbeider med gründerar og etablerte vekstbedrifter innan maritim og marin industri, samt anna industri. Han har spesielt fokus på FoU- og innovasjonsprosjekt.