Såkornfond

Er din bedrift i en tidlig utviklingsfase og har internasjonale ambisjoner? Såkornfond er langsiktige investeringer i konkurransedyktige bedrifter i hele landet. 

Et såkornfond er et aktivt eierfond som består av både statlig og privat kapital, og som investerer i innovative oppstartbedrifter. I tillegg til kapital bidrar fondene med bred kompetanse, erfaring og stort nettverk.

Hvem kan få finansiering fra såkornfond?

Bedriftene må være i utviklingsfasen, ha internasjonale ambisjoner og være yngre enn fem år. 

Det er de enkelte fondene som vurderer hvilke selskaper de skal investere i, og derfor må hvert fond kontaktes for å få vurdert om din løsning eller produkt kan kvalifisere seg for investering. Fondene kan kontaktes direkte.

Hva kan finansieres?

Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko enn andre typer finansiering. Det kan derfor være aktuelt for et såkornfond å investere i en bedrift som er i idéfasen, eller før selskapet har omsetning og det er bevist at teknologien vil fungere. 

Såkornfondene er private investeringsselskaper og forvaltes på kommersiell basis på oppdrag fra Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartmentet. Formålet er at den statlige investeringen skal bidra til å utløse mer risikokapital fra private investorer.