Retningslinjer

Det er utarbeidet retningslinjer og vilkår som regulerer hvordan såkornfondene skal opereres. Disse retningslinjer og vilkår har sitt utgangspunkt i EØS-avtalens regler om statsstøtte og skal sikre at såkornfondene arbeider mot å oppnå målsetningen til såkornkapitalordningen.