Tildelinger

Se hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering i form av lån og tilskudd.

Vi skal skape fremtidens arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom å gi finansiering og rådgivning til både gründere og etablert næringsliv. Vi bidrar også til å utvikle landbruket, sørge for næringsutvikling i distriktene og markedsføre Norge overfor både turister og investorer.

Våre hovedmål er å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative klynger og nettverk. Les mer om Innovasjon Norges virksomhet.

Under ser du en liste over hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering, og hva slags type finansiering dette er. Kunden kan etter tilsagnstidspunktet ha takket nei til tilsagnet eller på annen måte redusert tilsagnsbeløpet.

Du kan snevre inn søket på år, fylke og sektor (næringskode).

NB! Oversikten viser ikke bedrifter som har fått rådgivning eller deltatt på noen av våre kurs og programmer.

Vis fullskjerm
Lukk

+ Hvorfor viser denne statistikken samlede tilsagn (kroner og antall) som er forskjellig fra årsrapporteringen?

+ Hvordan kan jeg hente ut data til Excel?

+ Hvorfor viser 2016 og 2017 et mye lavere totalbeløp enn 2015 og tidligere?

+ EØS-midler

+ Hvorfor er det så få tildelinger til landbruk?

+ Rapporten viser ikke riktig næring på bedriften

+ Hva betyr beslutningsenhet?

+ Det ser ut som mye penger går til Innovasjon Norge – hva er dette?

+ Hvordan definerer dere hvilke bedrifter som er gründere?

+ Datakilder

For journalister

Ta kontakt med vår pressevakt om du trenger noe mer info om tallene.

Pressevakten er betjent mellom 09.00 og 16.00 på hverdager.

Pressevakt

  • Telefon 482 12 437

Pressekontakter

Vi har inngående kunnskap og et stort kontaktnettverk innen entrepenørskap, innovasjon og norsk næringsliv i utlandet.

Se våre pressekontakter