Tildelinger

Se hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering i form av lån og tilskudd.

Vi skal skape fremtidens arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom å gi finansiering og rådgivning til både gründere og etablert næringsliv. Vi bidrar også til å utvikle landbruket, sørge for næringsutvikling i distriktene og markedsføre Norge overfor både turister og investorer.

Våre hovedmål er å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative klynger og nettverk. Les mer om Innovasjon Norges virksomhet.

Under ser du en liste over hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering, og hva slags type finansiering dette er. Kunden kan etter tilsagnstidspunktet ha takket nei til tilsagnet eller på annen måte redusert tilsagnsbeløpet.

Du kan snevre inn søket på år, fylke og sektor (næringskode).

NB! Oversikten viser ikke bedrifter som har fått rådgivning eller deltatt på noen av våre kurs og programmer. 

Forklaring på de ulike rapportene

Det finnes nå 3 rapporter disse kan navigeres ved å bruke pil knapper « < » og « > »

Side 1:
   Alle tilsagn uten EØS oppdrag og rentestøtte
   Vi har også tilpasset visualisering som viser næringshovedområdet og lagt inn en liten forklarende tekst
   Denne vil altså ikke stemme overens med summen av det som ligger i tabellen ved siden.
   Dette pga. at vi har utelukket alle tilsagn der vi ikke har tilgang til næringskoden på kunden. (eks. personkunder)

Side 2
 Kun tilsagn som er koble til EØS oppdrag og som er bevilget i EURO

Side 3
 Kun tilsagn som er koblet til rentestøtte
 OBS! Finnes kun tom 2015 (Støtteordningen avviklet i 2016)

Vis fullskjerm
Lukk

+ Hvorfor viser denne statistikken samlede tilsagn (kroner og antall) som er forskjellig fra årsrapporteringen?

+ Hvorfor viser ikke «flis-diagrammet» samme resultat som i tabellen?

+ Hvordan kan jeg hente ut data til Excel?

+ Hvorfor viser 2016 og 2017 et mye lavere totalbeløp enn 2015 og tidligere?

+ EØS-midler

+ Hvorfor er det så få tildelinger til landbruk?

+ Rapporten viser ikke riktig næring på bedriften

+ Hva betyr beslutningsenhet?

+ Det ser ut som mye penger går til Innovasjon Norge – hva er dette?

+ Hvordan definerer dere hvilke bedrifter som er gründere?

+ Datakilder