Tilskudd til innovativ bruk av tre

Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter. Målet er økt verdiskapingen i bruk av tre og økt bruk av tre. Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp. Store og små bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter.

Hvem kan få finansiering?

Vi kan støtte alle bedrifter som arbeider for å øke bruken av tre. Spesielt søker vi produksjonsbedrifter innenfor byggesektoren.

Hva kan vi finansiere?

Din bedrift kan få tilskudd til delvis dekning av kostnader i et utviklingsprosjekt som bidrar til økt industrialisering:

  • Produktutvikling: Uttesting, utvikling og dokumentasjon av treprodukt.
  • Prosessutvikling: Kompetanseoppbygging og gjennomføring av industrialisering og effektiviseringstiltak i produksjon.
  • Bedriftsutvikling: Videreutvikling av forretningsplan, spesifikk kompetanseutvikling, innhenting av internasjonal kunnskap, samt samarbeidstiltak mellom produksjonsbedrifter.
  • Mulighetsstudie for uttesting av industraliserbare byggkonsept: Kartlegging av kunnskap, behovsanalyse for beslutningsgrunnlag.

Dette legger vi vekt på når vi prioriterer hvem som får støtte

Kriteriene under benyttes ved prioritering av hvilke prosjekt som får støtte:
- Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
- Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
- Hvordan prosjektet bidrar til økt bruk av tre.
- Hvor innovativt målet med prosjektet er.
- Bedriftens evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet.
- Forutsetninger, gjennomføringsplaner, forretningsplan og budsjetter skal være realistiske.

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Tredriveren - Mobilisator og sparringspartner i din region

Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre. I landets ulike regioner finnes det mobilisatorer som har i oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Denne rollen har fått navnet «tredriver», og alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Kanskje tredriveren i din region kan hjelpe deg med hvordan du kan løse din utfordring, realisere din ide, være en sparringspartner og informere om hvilke muligheter som finnes.