Utlysninger

 

Søknadsfrist Tittel/ beskrivelse  Passer for Åpnes for søknader Kontaktperson

1. juni 2018

 

30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger

Maritime og marine næringer   Sigridur Thormodsdottir

25. jun. 2018

 

Pilot Vekstgaranti

Kredittverdige små og mellomstore bedrifter med inntil 250 ansatte som mangler tilstrekkelige sikkerheter for bankfinansiering

 

  Geir Ove Hansen
Ingen søknadsfrist Tilskudd til miljøvennlige transportløsninger Norske bedrifter som vil bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren   Tor Mühlbradt

14. sep. 2018

 

Søknad - Opptak av nye klynger Klyngeprogrammet   Espen Warland

14. sep. 2018

 

Bedriftsnettverk - nye 3-årige hovedprosjekter Bedriftsnettverk 15. juni Ottar Hermansen

17. sep. 2018

 

Utlysning forprosjekt Sirkulærøkonomi Bedrifter i alle sektorer, av alle størrelser 1. mai Marianne T. Kinnari

17. sep. 2018

 

Forprosjekt Satelittdata Små og mellomstore bedrifter i hele landet, alle bransjer og sektorer 7. mai Marianne von Krogh

2. okt. 2018

 

Forprosjekt - Bedriftsnettverk kreativ næring  Kreativ næring   Margit Klingen Daams

10. okt. 2018

 

Pilot-E Utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri   Tor Mühlbradt

11. okt 2018 

 

Utlysning for Bulgaria   Norske bedrifter kan ikke søke på midler til innovative prosjekter selv, men i samarbeid med en lokal partner i Bulgaria        Knut Ringstad   

1. nov. 2018

 

Utlysning for Romania 

Norske bedrifter kan ikke søke på midler til innovative prosjekter selv, men i samarbeid med en lokal partner i Romania

 

Anne Lise Rognlidalen