Utlysninger

15. sep. 2018Forprosjekt SatelittdataSmå og mellomstore bedrifter i hele landet, alle bransjer og sektorerapril/maiMarianne von Krogh

Søknadsfrist Tittel/ beskrivelse  Passer for Åpnes for søknader Kontaktperson

1. juni 2018

 

30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger

Maritime og marine næringer   Sigridur Thormodsdottir

27. juni 2018
(tentativt)

 

Skisser - Opptak av nye klynger Klyngeprogrammet   Espen Warland

1. sep. 2018

 

Forprosjekt - Bedriftsnettverk kreativ næring  Kreativ næring   Margit Klingen Daams

26. sep. 2018

 

Søknad - Opptak av nye klynger Klyngeprogrammet   Espen Warland

15. sep. 2018

 

Bedriftsnettverk - nye 3-årige hovedprosjekter Bedriftsnettverk 15. juni Ottar Hermansen

17. sep. 2018

 

Utlysning forprosjekt Sirkulærøkonomi Bedrifter i alle sektorer, av alle størrelser 1. mai Marianne T. Kinnari

17. sep. 2018

 

Forprosjekt Satelittdata Små og mellomstore bedrifter i hele landet, alle bransjer og sektorer 7. mai Marianne von Krogh

10. okt. 2018

 

Pilot-E Utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri   Tor Mühlbradt