30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

Søknadsfrist 1. juni 2018 kl. 24:00

/link/ac20916f74e3417183bf63f792beda2e.aspx
Foto: Thinkstock

Utlysningen retter seg mot bedrifter registrert i Norge som har utviklingsprosjekter knyttet til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine næringerVi oppfordrer til prosjekter som innebærer samarbeid mellom leverandør og sluttbruker. 

Vi er ute etter prosjekter som bidrar til blant annet:

  • Økt konkurranseevne
  • Reduserte kostnader
  • Økt effektivitet
  • Bedre lønnsomhet
  • Større verdiskaping 
  • Bærekraftig utvikling

Prosjekter som bidrar til overføring av teknologi og kompetanse fra petroleum til marin og maritim næring er også relevante for denne utlysningen.

Løsninger for petroleumsbransjen omfattes ikke i denne utlysingen, her henvises til andre virkemidler hos Forskningsrådet eller Innovasjon Norge:

Løsninger som har som hovedformål å redusere miljø- og klimautfordringer henvises til Miljøteknologiordningen

+ Hva menes med pilot- og demonstrasjon?

+ Hva kan støttes?

+ Evalueringskriterier og prioritering av prosjektsøknader

 

 

Er dette av interesse?

Det har blitt gjennomført to webinar for å informere mer om utlysningen. Dersom du gikk glipp av denne informasjonen, finner du presentasjonen her: 

Webinar presentasjon

Skypemøte om utlysning 

For mer informasjon om utlysningen, kontakt:

Marianne Tonning Kinnari, Innovasjon Norge
E-post: makin@innovasjonnorge.no
Tel: 977 49 892

 

Hanna Lee Behrens, Forskningsrådet,
e-post: hlb@forskningsradet.no
Tel: 481 81 290

 

I søknaden må det gis informasjon som er tilstrekkelig til at vi kan vurdere både søkerbedriften og prosjektet. Det ligger hjelpetekster i søknadsmalen som dere bør studere nøye.