Forretningsmodell vs -plan

Mange nyetableringer går overende etter kort tid. Grunnen til dette er blant annet at de ikke treffer markedet med sitt produkt/tjeneste, og at pengene på et tidspunkt tar slutt. Dette forteller oss at mange nye bedrifter blir etablert basert på antakelser om hva markedet vil ha. Men slike antakelser kan få et brutalt møte med virkeligheten.

Slik gjorde vi det før

For den tradisjonelle etablererveilederen var forretningsplanen overordnet i veiledningen. Gründere ble oppfordret til å lage en forretningsplan som beskrev den planlagte bedriften mer eller mindre i detalj, mellom to permer på skrivebordet. Når forretningsplanen var ferdig utarbeidet og virket solid nok, var det tid for å etablere og investere – enten ved hjelp av Innovasjon Norge eller andre kapitalkilder.  Ofte viste det seg da at produktet/tjenesten ikke traff markedet – kundene var kanskje noen andre enn man hadde tenkt, produktet/tjenesten fungerte ikke sånn som man hadde tenkt, eller i verste fall – kunden eksisterte ikke. På dette tidspunkt hadde gründer gjerne foretatt investeringer, ansatt medarbeidere osv og da sier det seg selv at man ikke kan overleve lenge uten kunder.  Det «gamle svaret» vårt på dette tidspunktet var; du skulle planlagt mer og bedre!

Slik gjør vi det nå

Det «nye» svaret er; du skulle kommet deg ut og testet ideen din på virkelige kunder på et tidlig tidspunkt!  Det nytter ikke bare å anta noe, man må sjekke ut mot virkelighet slik at antakelser blir til visshet. Dersom det viser seg at det man trodde var feil, må man justere og endre i henhold til det man finner ut.

Er idéen å tilby et nytt treningskonsept – oppsøk treningstudio, snakk med de som bruker tilbudet, er ideen et nytt opplevelsestilbud, snakk med de som kan være mulige kunder, oppsøk messer og steder hvor bransjefolk møtes. En god veileder kommer med innspill og idéer til hvordan gründer kan finne frem til et «minimum viable product» -  en minimumsløsning – som kan testes på virkelige kunder. Internett og sosiale medier gir også mange muligheter til å komme i kontakt med potensielle kunder og teste reaksjoner.

De første mobilprodusentene brukte en trekloss for å illustrere hvor liten en mobil kunne bli – vær kreativ med gründer for å finne frem til hva som kan være hans «trekloss».  Diskuter hva gründer bør finne svar på, hvordan kan spørsmål stilles, hva skal til for å bekrefte/avkrefte en hypotese om at tilbudet vil treffe et marked?  Det viktigste her er å få ærlige kundetilbakemeldinger, ikke de svarene gründer helst vil ha. Og selvsagt å justere i hht de reaksjonene man får.

En forretningsmodell er aldri ferdig

Det er dette som er kjernen i moderne entreprenørskap; i stedet for å sette gründer i gang med å bruke verdifull tid på å produsere en forretningsplan – som antakelig få eller ingen noen gang kommer til å lese – skal vi som veiledere oppfordre gründer til å gå ut – «out of the building» - og teste sin ide mot virkelige kunder så tidlig som mulig. Og dette er ikke noe som gjøres en gang for alle. Når gründer har funnet en modell han har tro på kan lykkes, må han stadig være jakt etter muligheter til å innovere i forretningsmodellen. Hvis ikke vil bedriften neppe overleve på sikt.

Vi går nærmere inn på dette og hvordan man kan bruke verktøy som f.eks «Business Model Canvas» i denne prosessen - under modulen «Fra idé til bedrift».

Fra idé til bedrift

Hvordan kan du veilede fra idé til bedrift?