Internasjonalisering

Mange gründerbedrifter kan ha et internasjonalt potensial, og uansett er det aldri feil å tenke internasjonalt tidlig, selv om bedriften kanskje ikke tenker å satse i utlandet med det første.

Innovasjon Norges nettside Sats Internasjonalt er en god hjelp for deg som skal veilede gründerbedrifter med internasjonale ambisjoner. På nettsiden presenterer vi internasjonaliseringsprosessen i form av fire steg:

Under hvert steg finner du kapitler om tema som er viktige for bedriften i den enkelte fase, samt lenker til hvor de kan finne mer informasjon. Denne guiden kan det være greit at du har bladd deg gjennom for å kjenne til hva som finnes av innhold.

På denne nettsiden finner du også et klikkbart kart som gir informasjon om ulike markeder, slik som:

  • Kontaktdata til vårt kontor eller ambassaden i det aktuelle landet
  • Informasjon om markedsmuligheter (og link til vår blogg www.opportunities-abroad.no)
  • Linksamling med nyttig informasjon om landet (landfakta, forretningskultur, handelsstatistikk, m.m.)
  • Link til Eksporthåndboken med info om krav, toll og regelverk

Nettsiden inneholder i tillegg en oversikt over internasjonale arrangement i regi av Innovasjon Norge, samt kontaktinfo til hvem i Innovasjon Norge som kan hjelpe bedriften videre. Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvor bedriften befinner seg i internasjonaliseringsløpet, vil det være:

Distriktskontor: Internasjonaliseringsrådgiverne ved våre distriktskontor kan hjelpe bedriften med å avklare hvorvidt de er klare for eksport, avdekke bedriftens behov og hvordan Innovasjon Norge (eller andre kan hjelpe), og legge en plan for den videre satsingen.

Eksportsenteret: Spesialistene ved vårt eksportsenter kan gi råd om ting som MVA i EU, toll og avgifter, leverings- og betalingsbetingelser, CE-merking, netthandel, internasjonale kontrakter, m.m. Kontaktlisten viser hvem som kan svare på hva.

Utekontor: Markedsrådgiverne ved våre kontor i utlandet hjelper bedrifter som er klare for internasjonalisering med å forstå markedet og forretningskultur, finne samarbeidspartnere, komme i kontakt med relevante aktører og kan gi praktisk assistanse i prosessen. 

Sats internasjonalt

Les mer om internasjonalisering på Sats Internasjonalt