Coachende tilnærming

Som veileder har du ulike «hatter» å ha på; veileder, rådgiver og coach.  Det er gründer som eier prosjektet og må ta de viktige avgjørelsene, og hvilken «hatt» som passer best til enhver tid, må du vurdere. Det er viktig at du hjelper gründer til å reflektere over egne utfordringer og å utfordre nok til at de finner gode løsninger for seg selv og sin bedrift.  For å bli best mulig i stand til det, kan det være nyttig å kunne noen grunnleggende coachingteknikker.

Figuren over illustrer ulike tilnærminger utfra hva du ønsker og oppnå og hva som er viktigst.  Dersom målet er å løse et problem for noen i løpet av kortest mulig tid, velges en mer dirigerende stil. En mer støttende stil har derimot best effekt når kvalitet og læring er overordnet tid og formålet er å hjelpe noen til å løse et problem selv.

Å ta på seg  coaching hatten

 Thinkstock
Thinkstock

Vær ekte nysgjerrig på hva som opptar den andre; inngi tillit; ha respekt for den andre; lytt; sorter og hjelp til med å få overblikk når mulighetene er mange og nå-situasjon ser kaotisk ut.

Det er viktig at du kan legge rådgiverrollen litt til side og ta på deg coaching-hatten når det tjener den andre best. Dette krever selvfølgelig trening og bevisstgjøring hos den som veileder/coacher. Den største utfordringen er kanskje det å stille enkle, åpne spørsmål, ikke som ekspert, men som nysgjerrig veileder.

Lytte for å forstå

Du lytter etter kandidatens visjon, verdier og hensikt i ord og adferd, og du lytter bevisst etter klientens behov, ikke dine egne.

Effektfulle spørsmål

Et effektfullt spørsmål bidrar til refleksjon og tenking. Det bidrar til klarhet, handling, oppdagelse, innsikt og forpliktelse. Et effektfullt spørsmål skaper muligheter, ny læring og klarere visjon. Effektfulle spørsmål er åpne og ber ikke om et ”ja” eller ”nei” svar. Gode eksempler begynner med spørreordene Hva, Hvor, Hvordan, Hvem i tillegg til Når.

Hvor er du?

Hva vil du?

Hvor vil du? Hvordan skal du komme dit?
Hva kan skje?    Hva ønsker du?
Hva holder deg tilbake?  Hva har du lært?
Hva er mulig?   Hvilke andre muligheter har du?
Hva er motivasjonen din? Hva ville du gjøre annerledes?
Hva er neste skritt? Når skal du gjøre det?

          

Direkte utfordring

«A straight talk breaks no friendship» sies det. Ikke vær redd for å være direkte. Du simpelthen sier hvordan du opplever det som foregår, for eksempel ” nå opplever jeg at  går du rundt grøten Unngå å bruke karakteristikker som går på personlighet, men vær ærlig og bruk formulering basert på hvordan du opplever ting –og forklar gjerne at du velger å gjøre dette fordi andre kanskje vil sitte med samme inntrykk og dermed hemme gründeren i å nå sine mål.

Gi feedback

Tilbakemelding til gründer har som hensikt å hjelpe han til å utvikle seg. Gründer oppfordres til selv å komme med endringsforslag eller forbedringer. Å gi feedback kan bl.a. innebære å kommentere hvor du som veileder oppfatter at gründer står. Noen ganger er du nødt til å være direkte.  Det er bedre å være ærlig og ekte, enn uærlig og uekte.

Rose/støtte/anerkjenne

Gründer vil også ha behov for gode tilbakemeldinger som gir økt selvtillit.  Let etter noe du kan rose, og fortrinnsvis basert på ting som er viktig for gründerens egen måloppnåelse.

Fremme handling

Denne ferdigheten innebærer at du bruker dine øvrige ferdigheter til å få  gründer fremover. Å fremme handling kan skje gjennom effektfulle spørsmål eller en direkte oppfordring. Avslutt gjerne med å be gründeren oppsummere hva han har fått med seg av samtalen, og selv foreslå neste skritt.

Forretningsmodell vs -plan

Før snakket vi om en forretningsplan - nå snakker vi om en forretningsmodell