Rollefordeling

 Thinkstock
Thinkstock
En god rollefordeling mellom kommunenes førstelinje og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt.

Hvem kan Innovasjon Norge hjelpe?

Noen gründere har ideer som kvalifiserer for lån eller tilskudd hos Innovasjon Norge. Her kan du se  krav til mottak av tilskudd til gründere.  De kan likevel trenge din hjelp til å gå igjennom prosjektet før de henvises til oss. Her er noen videoer som er laget for gründere som gir innsikt i hva Innovasjon Norge ser etter i søknadene - dette kan være nyttig å se gjennom.

Disse kan vi ikke hjelpe

Det er viktig å være klar over at prosjekter basert på tradisjonelle ideer og/eller såkalte levebrødsforetak, ikke er Innovasjon Norges målgruppe. Med tradisjonelle idéer mener vi type virksomheter som finnes i markedet fra før og som ikke er knyttet til nyskapingsrisiko. Med levebrødsforetak mener vi virksomheter som ikke har ambisjoner om å vokse utover å sysselsette gründeren selv. Dette betyr ikke det samme som at disse etableringene ikke er verdifulle eller viktige. Men Innovasjon Norges låne- og tilskuddsordninger er ment å redusere risiko knyttet til nyskapende prosjekter,  og finansieringen skal heller ikke virke konkurransevridende i lokale markeder.

En god veiledning for dem som ikke er i Innovasjon Norges målgruppe, er å fokusere på andre kapitalkilder som bank, private investorer/englenettverk og/eller eget nettverk. Å oppfordre en gründer til å oppsøke Innovasjon Norge med et prosjekt som åpenbart faller utenfor våre prioriteringer, er å kaste bort gründers energi og verdifull tid.

Hva kan du gi råd om

Dersom kapital må hentes fra andre kilder enn Innovasjon Norge, er det uansett viktig at gründer på en god og troverdig måte kan synliggjøre at idéen har potensiale for lønnsom drift. Les mer om 'pitching' her.

Hvis gründeren ønsker å sparre med Innovasjon Norge om sin forretningsidé, kan han også ringe Gründertelefonen. Men han bør da gjøre seg kjent med de vanligste spørsmålene Gründertelefonen får, før han ringer . Mer om Gründertelefonen finner du her.

Har du spørsmål?

Du kan alltid ta kontakt med en våre rådgivere hvis du har et spørsmål om tjenestene hvis du er usikker.