Veilederrollen

Det finnes ingen fasit på hva som er en god veileder – gründere har ulik bakgrunn og forutsetninger og dermed ulike behov. Hvordan du som veileder best kan bidra, varierer dermed også.

Interesse og engasjement

Vær oppriktig interessert og engasjert – for det kan aldri bli feil! Det høres kanskje enkelt ut, men i en stresset hverdag er det ikke alltid like lett. Husk at for gründer er førstelinjen i kommunen ofte det første kontaktpunkt. Hvordan man blir møtt her kan ha mye å si for ideens videre skjebne.

Måten du møter gründeren på kan ha avgjørende betydning, både for at gründeren skal få motet som trengs til å gå videre, men også for hvor gründeren ønsker å bygge bedriften. De beste vertskapskommunene gir gründeren en følelse av å ha en hånd å holde i i de første skrittene på gründerreisen.

At du viser entusiasme for de sidene du selv liker betyr ikke at du forplikter deg, kommunen eller virkemiddelapparatet til å stille opp med støtteordninger. Mange veiledere er engstelige for å skape forventninger ved å vise entusiasme, men det kan du styre ved å fortelle konkret om muligheter, sannsynligheter og begrensninger. Finn noe du kan gi gründeren ros for, enten det er produktet, problemet han har valgt å løse, presentasjonen eller gründerens utholdenhet. Denne rosen gir gründeren energi, og den gir deg noe å gå på når du skal gi konstruktive tilbakemeldinger.

En god veileder er interessert og engasjert, uten å «overta» prosjektet. Gründeren må selv ta de viktige avgjørelsene og beslutte hvorvidt han vil gå videre med planene. Det du kan gjøre er å peke på muligheter og fallgruver.

Realitetsorientering

Det å være gründer kan være spennende og givende, men også tøft og utfordrende. Man kan møte mange motbakker og stengte dører. En oppgave for veileder, er også å gjøre gründeren mer bevisst på realitetene. Har gründer tenkt igjennom hva det innebærer å etablere egen virksomhet? Er han villig til å jobbe mye, samtidig som det kan ta tid før han tjener penger? Hvilken livssituasjon er gründeren i, hvilke økonomiske forpliktelser har han? 

Som veileder, skal du ikke på noen måte ta motet fra gründer, men du må være realistisk på gründerens vegne. Det er ikke bare idéen i seg selv som er utslagsgivende for om man lykkes. Det kan være mange ulike årsaker, det kan skje ting som verken gründer eller andre kunne forutse. Har han beregnet at det økonomiske tapet er akseptabelt dersom han ikke lykkes? Har gründeren evnen til å teste ut løsningene i markedet, og tilsvarende åpenhet til å lære og endre sine planer?

Gründeregenskaper

En god idé er selvsagt fundamentet for virksomheten. Men også personlige egenskaper – «gründeregenskaper» -  er et viktig suksesskriterie. Med gründeregenskaper mener vi personlige egenskaper som pågangsmot, selvtillit og utholdenhet, risikovillighet, kreativitet og lidenskap. Å være sta kan også komme godt med for en gründer. En gründer som er lidenskapelig opptatt av sitt prosjekt vil lettere overbevise andre, og en gründer som er god på å bygge og bruke eget nettverk, vil kunne hente mye «gratis». En streetsmart gründer ser og forstår hva som skjer rundt ham og handler med utgangspunkt i det.

En kjent svakhet hos mange norske gründere er manglende evne til kommersialisering. Faglige ferdigheter er ofte drivkraften for gründerens ønske om å løse et problem, mens evnen til å selge og utvikle bedriften kan kreve en annen type personlighet. Ikke vær engstelig for å fortelle gründeren om dette, dersom du opplever dette er relevant.

Hvis gründer mangler kompetanse og erfaring på kritiske områder, kan det være en stor fordel at han har noen i sitt nettverk som kan stille opp med det han selv mangler.

Innovasjon Norge har en mentortjeneste for gründere hvor gründere innenfor vår målgruppe kan få en mentor som kan være med å bidra når gründerbedriften skal ta sine strategiske valg.

Rollefordeling

Les mer om dine rolle som veileder