Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Fra idé til bedrift

Mange veiledere i førstelinjen har i en eller annen sammenheng vært introdusert for Aleksander Osterwalders Business Model  Canvas. Canvas er et av flere verktøy som gründer kan bruke i prosessen fra ide og frem til en ferdig utviklet forretningsmodell.

Business Model Canvas

Canvas består av 9 ulike elementer som til sammen beskriver hvordan bedriften er «skrudd sammen» for å produsere og levere en gitt verdi til bestemte kundesegment.

Poenget med canvas er at det er lett å visualisere hvilke konsekvenser en endring i en av forutsetningene i modellen, får for andre deler av virksomheten. Dersom gründer underveis finner at han vil satse på et annet kundesegment enn det han opprinnelig planla, vil dette kunne ha konsekvenser for hvor og hvordan han kommer i kontakt med kunden, hvilke samarbeidsparter som blir nødvendig osv. Som utviklingsverktøy i prosessen fra idé til marked, er canvas enkel, intuitiv og genial.

Det finnes mange demovideoer på nett som demonstrerer hvordan gründer kan bruke canvas i prosessen fra idé og fram til en modell som kan realiseres.

 

Hvordan bruker du som veileder, Canvas?

Canvas er første og fremst et utviklingsverktøy for gründer. Men den kan også være svært nyttig for deg som veileder når du trenger å strukturere en veiledningssamtale og ha et «veikart» å følge. Men som veileder starter vi veiledningen der hvor vi alltid har startet; med å utfordre gründer på hva han skal levere (verdiløftet) til hvem (kundesegment). Det sier seg selv at det har liten hensikt å diskutere hvordan resten av bedriften bør skrus sammen, før produkt/tjeneste og kundesegment er på plass.