Presentasjon overfor finansiører

I en tidlig oppstartfase fraråder vi gründere å bruke energi på å lage en forretningsplan. Poenget er at en tradisjonell forretningsplan som forsøker å forutse hva som skal skje i 3-5 år fremover, har liten verdi. Innen planen er ferdig kan markedet se helt annerledes ut. Når gründer foretar sine strategiske valg, skal gjennomføre investeringer osv – må dette dessuten være tuftet på kunnskap, ikke antakelser. En slik kunnskap får gründeren bare ved å være i kontakt med reelle kunder så tidlig som mulig, ikke ved å planlegge ved skrivebordet. Først når gründer har fått bekreftet at forretningsidéen har livets rett i markedet, kan si noe konkret om markedspotensial og lønnsomhet, kan en forretningsplan utformes. Denne kan da brukes overfor f.eks banker, Innovasjon Norge eller investorer.

Business model canvas er i seg selv en en-siders forretningsplan. Overfor finansiører/investorer må grunder supplere denne med et dokument som f.eks kan bygges opp slik:

  • Introduksjon
  • Beskriv  problemet (kundebehovet)
  • Beskriv løsningen og hva som er unikt ved denne
  • Beskriv markedet og kundesegmentene
  • Bransje og konkurranseforhold
  • Forretningsmodell/inntektsmodell
  • Team (ledelse og evt ansatte) –  kompetanse
  • Økonomiske prognoser/budsjett – finansiering
  • Fremdriftsplan
  • Oppsummering

Et viktig element i en slik presentasjon vil være å synliggjøre hvordan man har testet forretningsidéen og forretningsmodellen.

Her kan du se et praktisk eksempel på hvordan canvas kan brukes for å visualisere en forretningsmodell: Praktisk eksempel på bruk av Canvas.pdf