Skalerbarhet

En forretningsmodell som skal være rigget for vekst må være skalerbar. En skalerbar virksomhet vil si at man er i stand til å øke salgsvolum, helst internasjonalt, uten å påta seg nye investeringer eller store kostnader. Enhetskostnadene vil gå ned med økende volum samtidig som at utsalgsprisen holder seg konstant.

En musikkstrømmetjeneste på nettet vil f.eks. skalere bedre enn en tradisjonell musikkforretning som selger CD’er over disk og er avhengig av nye utsalgsteder og ansatte for å vokse. Salg av software over nettet vil skalere bedre enn konsulentvirksomhet som handler om salg av timer og dermed trenger nye ansatte for å vokse.

En virksomhet med lav skalerbarhet kan gjerne være lønnsom, men den har ikke samme muligheter for vekst - levebrødsforetak vil typisk være virksomheter med lav skalerbarhet.