Finansiering for energi og miljø

Det finnes gode offentlige finansieringsordninger for utvikling, bygging, testing og demonstrasjon av ny miljøteknologi.

Innovasjonskontrakter

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

Les mer

SkatteFUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

Les mer

Bedrifts- og prosjektfinansiering

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.
(Det finnes egne tjenester for landbruksbedrifter)

Les mer

Bioøkonomiordningen

Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av ressurser fra hav, jord eller skog? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

Les mer

Fornybar energi i landbruket

Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi/bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

Les mer