Bruk av IT gir bedre drikkevann

Nesten en tredjedel av det norske drikkevannet lekker ut på veien til forbruker. Nye IT-systemer kan gi bedre overvåking, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet – og dermed bedre drikkevann. 

/link/325669f5f4cc4e029b5098ef519f2072.jpg
Foto: dreamstime

Store deler av vann- og avløpssystemet i mange kommuner er gammelt og overmodent for økt vedlikehold og fornying. Det er for eksempel anslått at mer enn 30 prosent av drikkevannet lekker ut på veien.

Kostbar utskifting
Skal vi sikre oss rent vann, hindre lekkasjer og forebygge oversvømmelser i framtiden, er det behov for store investeringer i infrastruktur for vann og avløp. Å skifte ut alle gamle rør vil koste hundrevis av milliarder kroner, og det kan uansett ikke skje over natten. Derfor er det viktig å vite hvor lekkasjene skjer, hvor det er størst risiko for lekkasje og brudd, og hvilke deler av ledningsnettet som det vil være mest lønnsomt å skifte ut først.  
– Mange kommuner mangler gode systemer for drift, overvåking, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpssystemet, sier Jon Røstum i Powel AS. Selskapet er en ledende leverandør av programvareløsninger for energiselskap, entreprenører og vannbransjen. ­
–Mye er fremdeles basert papirbasert dokumentasjon, og de IT-løsningene som finnes er ofte foreldet og lite tilpasset dagens krav og muligheter. Resultatet er lite effektive rutiner og at store deler av arbeidet foregår uten digitale løsninger. Dette er kostnadsdrivende og lite framtidsrettet.

Moderne og brukervennlig
Powel mener at en digitalisering av arbeidsprosesser, inkludert overvåking og styring av infrastruktur, er en bedre løsning for kommunene.  Det vil gi et bedre beslutningsgrunnlag, og forenkle  planlegging av drift og vedlikehold. Dette er bakgrunnen for at Powel ønsker å utvikle et nytt IT-system for vann- og avløpsbransjen. Et system som tar i bruk avanserte analyse- og beregningsmetoder, sensorer og annen måleteknologi, internett og mobilapplikasjoner, og presenterer det i et moderne og brukervennlig format. Systemet har fått navnet Powel Water.

Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med flere av de største kommunene i Norge, i tillegg til SINTEF Vann og miljø. Prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen med et tilskudd på 15 millioner kroner og et risikolån 10 millioner.
– Dette er en stor tillitserklæring og en fantastisk mulighet for oss, sier Røstum. – De totale utviklingskostnadene er på omlag 80 millioner kroner, så vi må uansett ta en betydelig del av risikoen selv. Til gjengjeld har vi tro på at vi får et godt og konkurransedyktig produkt som både kan anvendes i den norske vannbransjen, men som også har et betydelig internasjonalt potensiale. Innovasjon Norge deler åpenbart den troen.

Tenker internasjonalt
Powel Water bidrar med miljøgevinster på flere måter. Systemet gi mer effektiv fornyelse og vedlikehold av vann- og avløpssystemer, og redusere antall uønskede hendelser. Det vil redusere forbruket av vann, og begrense skader som følge av klimaendringer og flom. Systemet vil også bidra til å sikre god kvalitet på drikkevannet.

Powel Water vil med sine nye funksjoner og digitale løsninger representere en nytteverdi for kundene som gjør at Powel forventer en betydelig omsetning og verdiskaping med produktet. Dette gjør at Røstum ser store muligheter med Powel Water.

– I Norge har vi til tider overflod av vann, men globalt sett er rent vann en knapp ressurs. I mange deler av verden er det særdeles viktig å ha god kontroll på vannressursene og sikre riktig og effektiv bruk, og derfor tror vi Powel Water også har et stor potensial internasjonalt, sier han.

Kontaktperson Innovasjon Norge:

Vidar Andreassen;

tlf 91585863 og epost vidan@innovasjonnorge.no