Flytter oppdrett fra fjord til hav – for miljøets skyld

Verdens første havmerd er i drift og den har allerede overlevd to orkaner! Ocean Farming satser stort på ny teknologi for oppdrett av laks. Anlegget er utformet med tanke på bærekraft og fiskevelferd – bygget på kompetanse fra petroleumsbransjen.

/link/cd35a2d4ff9642b0a143cd3fe6270033.aspx
Foto: Ocean Farming AS

I stortingsmeldingen «Verdens fremste sjømatnasjon» er visjonen å få til en femdobling av dagens sjømatproduksjon innen 2050.

– For å få til en slik vekst må vi ta i bruk nye områder. Vi må drive på fiskens premisser, ikke på utstyrets begrensninger, og vi må rett og slett ut i mer værharde forhold, forklarer Gunnar Myrebø, styreformann i Ocean Farming.

Ocean Farming AS ble opprettet av SalMar-konsernet for å satse på havbasert fiskeoppdrett. De har nå bygget ferdig et anlegg spesielt designet til bruk i havnære områder. Det ligger utenfor Frøya i Trøndelag og har vært i drift siden september 2017. Den tekniske løsningen er basert på det beste fra norsk oppdrettsindustri og oljeteknologi og resultatet er et slakkforankret, nedsenkbart anlegg. Det flyter stabilt i vanndyp på 100 til 300 meter, hvor forholdene er optimale for fisken.

– Vårt fokus har vært sikkerhet for mannskap, god fiskevelferd og skånsom påvirkning av det ytre miljøet. For å få til en løsning som ivaretar alt dette, har vi hentet det beste av kompetanse, ingeniørkunst og kunnskap fra norsk oljeindustri, sier Myrebø.


Bedre for miljøet og fiskevelferden

Det nye anlegget byr på flere fordeler, både for miljøet og fiskevelferden. Ved å plassere anlegget til havs, reduseres faren for sykdom og parasitter, og organisk avfall fra anlegget spres på et større areal. 

– Dagens oppdrettsanlegg ligger i fjorder med begrenset vannutskiftning. Vårt anlegg ligger i et område med rundt 150 meters havdyp og med sterk strøm. Dette gjør at avfall ikke bygger seg opp på havbunnen, eller påvirker det ytre miljøet negativt i nevneverdig grad, sier Myrebø. 
Sammen med blant andre Ecotone gjør de undersøkelser som skal dokumentere graden av påvirkning i området. Dette er første anlegg i sitt slag, derfor blir viktig å dokumentere hvordan faunaen påvirkes.

Så og si all håndtering av fisken skjer inne i selve anlegget, noe som vil redusere sannsynligheten for rømming. Energiforbruket ved anlegget er estimert til å være rundt 50 prosent av dagens anlegg, noe som betyr et vesentlig redusert CO2-avtrykk.

 

Har vært gjennom to orkaner

Merdens nettingstruktur, og de materiale og tekniske løsningene, gjør at den holder formen svært godt i sterk strøm.

– Anlegget har allerede vært igjennom to orkaner. Måten merden er konstruert på gjør at den ligger helt stille, selv i høye bølger, forteller Myrebø.

 

Håper på fortsatt utvikling

I 2016 mottok prosjektet 35 millioner fra miljøteknologiordningen, for å bygge og demonstrere ny miljøteknologi med internasjonalt potensial. I tillegg mottok prosjektet 150 mill i lavrisikolån og 25 millioner i risikolån fra Innovasjon Norge.

– Prosjektet er kjempespennende og det markerer starten på en ny æra for norsk oppdrettsnæring. Teknologien hentes fra olje- og gassnæringen og brukes med suksess i marin sektor. Vi har også forventninger om at miljøbelastningen vil bli mindre, sier Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge Trøndelag.

– Dette er en av næringene vi skal leve av i fremtiden, og den er i tillegg bærekraftig. Vi håper oppdrettsnæringen fortsetter å utvikle seg i samme positive retning, avslutter hun.

Kontaktperson i Ocean Farming:
Styreformann, Gunnar Myrboe
Gunnar.Myreboe@oceanfarming.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Direktør, Vigids Harsvik
Vigdis.Harsvik@innovasjonnorge.no