Bedriftstilbud

Innovasjonsverksted

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og føler du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr «innovasjonsverksted» der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Her blir du utfordret og inspirert!

Utlysning: Fremtidens havbaserte løsninger

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

Forprosjekt sirkulærøkonomi

Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi? Vi støtter prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.