Forprosjekt sirkulærøkonomi

Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi? Vi støtter prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Søknadsfristen gikk ut 17. september 2018 kl. 24. Det er ikke lenger anledning til å søke.

/link/5664a6b3dfe846a2a168f2fc3809a07b.aspx
Foto: Thinkstock

Hvilke bedrifter er dette rettet mot?

Sirkulærøkonomi er et viktig stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Sirkulærøkonomi handler om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Her finnes et stort rom for innovasjon og nye forretningsmuligheter. Vi tror det finnes gode prosjektideer i næringslivet for nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor lyser vi ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektidéer på dette området som de ønsker å arbeide videre med

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Lineært forbruk av ressurser skaper store utfordringer både i form av ressursmangel og avfall. Løsninger for disse utfordringene skaper forretningsmuligheter for næringslivet. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper i sin forretningsvirksomhet kan næringslivet skape ny konkurransekraft. Nye løsninger kan inkludere:

  • Nye forretningsmodeller som sikrer sirkulasjon av produkter, komponenter og materialer lengst mulig
  • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
  • Løsninger for å redusere, fjerne og gjenbruke plast
  • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
  • Løsninger for materialgjenvinning til nytt råstoff/ nye produkter
  • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet
  • Andre løsninger som bidrar til økt ressursutnyttelse og mindre avfall

 

+ Hvor mye kan det søkes om?

+ Delta på Innovasjonsverksted

+ Forprosjektets formål

+ Søknad

+ Hva så etterpå? Hovedprosjekt

 

For mer informasjon om utlysningen, kontakt Marianne T Kinnari tlf 977 49 892 
eller  Bergny Dahl, tlf 95 85 86 69