Hva skal sluttrapporten inneholde?

Markedsavklaringstilskudd

I sluttrapporten bør du få med en kort beskrivelse av de markedsaktiviteter som er gjennomført i prosjektet, på hvilken måte du har testet din idé/løsning og for hvilke kundesegmenter? Hva ble resultatet, altså hva fant du ut mht. kundesegment, kundebehov, idé/løsning, betalingsvilje, markeds- og vekstpotensial? Det er viktig at du som har mottatt tilskudd til markedsavklaringsaktiviteter gjør en egenvurdering av hvor god markedsavklaringen er. Sluttrapporten skal også si noe om vegen videre. Sluttrapporten leveres via Min Side.


Kommersialiseringstilskudd

Sluttrapporten skal gi en kort beskrivelse (gjerne 1 A4 side) av de kommersialiseringsaktivitetene som er gjennomført i prosjektet og resultatet av disse, herunder valg av forretningsmodell og hvorfor denne ble valgt. Gi også en kort beskrivelse av veien videre.