Jeg er ferdig med markedsavklaring, hva gjør jeg nå?

Dersom markedsavklaringen har gitt deg et godt grunnlag for å gå videre med din forretningside, anbefaler vi deg å ta kontakt med en rådgiver på ditt lokale Innovasjon Norge kontor for å diskutere veien videre og muligheter for videre oppfølging.

Sjekk også ut arrangementskalenderen for aktuelle tilbud for gründere.