Kan jeg få utsettelse dersom prosjektet varer lenger enn først antatt?

Du kan søke om å få utsatt utbetalingsfristen ved behov. Dette gjør du ved å sende en e-post til din rådgiver i Innovasjon Norge der du gir en kort redegjørelse for status og årsak til behov for fristforlengelse, samt forslag om ny utbetalingsfrist.