Gründertelefonen

Gründertelefonen

Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Vi kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen.

De vanligste spørsmålene har vi samlet for deg her. Gjør deg gjerne kjent med disse før du ringer.

Jeg har en idé, hvor skal jeg begynne?

Les gründersidene våre. Ta gjerne kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune for veiledning og kompetansetilbud. Vurdér å melde deg på vårt miniseminar Fra idé til marked.

Hva ser Innovasjon Norge etter i vurderingen av min ide?

Vi er på jakt etter de mest ambisiøse gründerne og de mest vekstkraftige etableringene i Norge, og kan tilby innovative oppstartbedrifter delfinansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Tror du din forretningsidé er i målgruppen og kan kvalifisere for finansiering?

Hvilke tilskuddsordninger har Innovasjon Norge til gründere?

For gründere er det tilskudd til markedsavklaring  og kommersialisering som er de mest aktuelle finansieringstjenestene. Se også øvrige finansieringer relevante for gründere.

Hvordan kan jeg beskytte ideen min?

Les mer på nettsiden www.innovasjonnorge.no/ipr og IPRhjelp.no.

Hvordan beskytte jeg ideen min samtidig som jeg markedsavklarer?

Snakk om problemet du skal løse, og ikke detaljert om løsningen din. Du kan også bruke en fortrolighetsavtale.

Hvordan søker jeg om tilskudd?

Her finner du informasjon om tilskuddene til markedsavklaring  og kommersialisering. Lenke til søknadsskjemae finner du nederst på sidene.

NB! Sett deg godt inn i kriteriene før du søker.

Kan Innovasjon Norge hjelpe til med å finne produsenter for mitt produkt?

Vi har dessverre ikke lister over produsenter i Norge eller utlandet. Vi anbefaler at du ikke starter direkte med prototypeutvikling, men først undersøker potensialet for din idé.

Kan jeg få et møte med Innovasjon Norge?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ha møte med alle tidligfase-gründere i Norge. Du kan ringe gründertelefonen for å diskutere din forretningsidé med oss. Vi arrangerer også jevnlig seminaret Fra idé til marked som du kan delta på. Dette finner du over hele landet, og deltakelse er gratis.

Hvilke kostnader kan jeg søke om å få tilskudd til i Markedsavklaringstilskuddet?

Innovasjon Norge kan gi tilskudd til aktviteter som er direkte knyttet til markedsavklaring, og det er de eksterne betalbare kostnader som kan dekkes.

Må jeg ha organisasjonsnummer for å søke om tilskudd?

Ja, man må ha organisasjonsnummer for å få opprettet en søknad, og selskapet kan ikke være eldre enn 3 år når det søker Markedsavklaringstilskudd og ikke eldre enn 5 år når det søker Kommersialiseringstilskudd.

Gir Innovasjon Norge lån til oppstart av bedrift?

Ja, Oppstartslån er et låneprodukt for bedrifter som ikke tidligere har vært i låneposisjon. Oppstartlån kan gis en gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomført, har vi andre finansieringsmuligheter.

Er tilskuddene skattepliktige?

Ja, det blir regnet som inntekt, men en får også fradrag for kostnadene i næringsregnskapet.