Kan Innovasjon Norge hjelpe til med å finne produsenter for mitt produkt?

Vi har dessverre ikke lister over produsenter i Norge eller utlandet. Vi anbefaler at du ikke starter direkte med prototypeutvikling, men først undersøker potensialet for din idé.