Rådgivning, nettverk og kompetanse

Har du eller din bedrift planer om å utvikle ny næringsvirksomhet, og ønsker informasjon om muligheter i din kommune? Ta kontakt med førstelinjetjenesten, de har oversikt over tilbudene lokalt.

Her er våre rådgivningstjenester for gründere plassert inn i de typiske fasene for en gründerbedrift: 

Gründerkalender

7
7. august     09.00 –12.00     Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA), Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3. etasje)

Fra idè til marked - Kristiansand

23
23. august     09.00 –11.00     Akersgata 13, Oslo

Fra idé til marked - Oslo

28
28. august     09.00 –12.00     Erling Skakkes gt. 33, 4 etg.

Fra Idé til Marked - Trondheim

Se hele kalenderen