Tilskudd til innovative oppstartsbedrifter

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? 

Markedsavklaringstilskudd og Kommersialiseringstilskudd er våre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring  og kommersialisering og vår rolle er å være en risikoavlaster i prosjektene.

Tilskuddene skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak for hurtig realisering i oppstartsfasen. Hvor du befinner deg i forretningsutviklingen avgjør om du bør søke Markedsavklaringstilskudd, eller søke Kommersialiseringstilskudd. 
Det kan ikke søkes på begge tilskuddene samtidig. Det er en samlet maksgrense på tilskudd  per bedrift. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

Maksgrensen for Markedsavklaringstilskudd er mellom 50.000 og 100.000 kroner.
Maksimalt Kommersialiseringstilskudd per bedrift er 500.000 kroner for prosjekter med nasjonalt potensial og 700.000 kroner for prosjekter med internasjonalt. Eventuelt Markedsavklaringstilskudd forkorter maksimalt Kommersialiseringstilskudd, tilsvarende tilskuddsbeløpet.

Mange søkere

Vær oppmerksom på at Innovasjon Norge har høyt volum i innkommende søknader på tilskudd til oppstartbedrifter. Mange av disse kvalifiserer ikke til finansiering. Vi anbefaler deg derfor å sette deg godt inn i kravene til tilskuddene og også diskutere ditt prosjekt med våre dyktige rådgivere på Gründertelefonen, før du beslutter å søke.

Husk at for deg som er gründer, har vi også mange andre spennende og nyttige tilbud
Se flere av våre tjenester for gründere.