Er du vår Female Entrepreneur 2018?

Er du en teknologigründer som løser globale utfordringer og jobber mot FNs bærekraftmål? Vi søker tre kvinnelige gründere som får en uke i New York med kompetanse- og nettverksbygging i verdensklasse. Vinneren blir Female Entrepreneur 2018 og får et kompetanseprogram i New York.

/link/3841b26711634403b2c73250bc423053.aspx
Foto: Thinkstock

Female Entrepreneur 2018 er en pris som gis til en kvinnelig gründer som har utviklet en teknisk løsning som svarer på ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål. Formålet med prisen er å få fram gode rollemodeller som inspirerer og mobiliserer andre kvinner til å satse internasjonalt og utvikle løsninger på globale utfordringer. Prisen er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge, og deles ut for 9. gang på kvinnedagen 8. mars 2018 på Manhattan.

Hvorfor er FNs bærekraftmål viktig?

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  Disse målene gir store forretningsmuligheter for norske gründere som ønsker å løse globale utfordringer og drive verden i en mer bærekraftig retning. Målene er blant annet god helse, god utdanning, likestilling, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi, liv under vann og ansvarlig forbruk og produksjon.  FNs bærekraftsmål gjelder for alle land i verden og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

/globalassets/grunder-ny/sdg.png?width=1168
Foto: FN

Hvorfor New York?

Norske gründere har digital kompetanse som kreves for å utvikle løsninger som kan svare på verdens globale utfordringer. Men dessverre mangler Norge kvinnelige vekstgründere med globale ambisjoner. Kun 30 prosent av gründerne i Norge er kvinner, og de fleste har enkeltpersonforetak. Innovasjon Norge ønsker å bidra til at flere kvinnelige gründere satser på et større og globalt marked. I New York blir finalistene kjent med et internasjonalt og mangfoldig oppstartmiljø med eksperter i verdensklasse, og kan tilegne seg kompetanse og nettverk for videre utvikling og skalering av sitt selskap.  

Hvorfor søker vi etter tekniske løsninger?

Tekniske løsninger kan skalere raskt og vokse internasjonalt. Kvinner tar i større grad enn menn høyere utdannelse. Allikevel er det flere menn som velger å bruke sin kompetanse til å skape morgendagens samfunn gjennom innovasjon og gründerskap. Kvinner er sterkt underrepresentert både i tekniske yrker og som gründere av teknologiselskaper. Innovasjon Norge ønsker at Female Entrepreneur 2018 hedrer og mobiliserer flere kvinnelige gründere som utnytter teknologiens muligheter for å utvikle globale, bærekraftige løsninger.


De tre finalistene får

 • En uke med skreddersydd kompetanseprogram i New York for å lære om global skalering og vekst, markedsføring og pitching.  
 • Film, foto og profileringstrening.
 • Deltakelse på «Scale & Impact» den 7. mars på Nordic Innovation House i New York sammen med andre nordiske vekstgründere. Nordic Innovation House er hovedkvarteret for det nordiske oppstartmiljøet i New York, og er et unikt samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.
 • Deltakelse på arrangementet «Strengthening Female Entrepreneurs towards 2030» på kvinnedagen 8. mars som Innovasjon Norge arrangerer i New York i samarbeid med FNs kvinneorganisasjon  UN Women. Vi bringer sammen entreprenører, investorer og tankeledere for å diskutere barrierer, løsninger og anbefalinger for å akselerere kvinners økonomiske likestilling frem til 2030. Det internasjonale arrangementet vil belyse økonomisk inkludering og investeringer i kvinnelige entreprenører som nøkkeldrivere for endring. Verdensbanken, Det norske generalkonsultatet i New  York og SAP er andre samarbeidspartnere.  

Vinneren får i tillegg

 • Gratis deltagelse på Entreprenurial Marketing i New York, et to ukers  akseleratorprogram i regi av Innovasjon Norge og Nordic Innovation House. Programmet har som mål å gi norske gründere ferdigheter og verktøy til å markedsføre og selge sine produkter og tjenester i et globalt marked.  Kompetanseprogrammet er praktisk orientert og inkluderer personlig oppfølging med anerkjente eksperter og mentorer innen merkevarebygging, markedsføring, salg og PR. Hotell og reisekostnader er inkludert. 

Søknadskriterier

 • Bedriftens løsning må svare på et eller flere av FNs 17 bærekraftmål
 • Ideen må være teknologibasert
 • Gründeren må være en rollemodell som evner og ønsker å inspirere og mobilisere til gründerskap
 • Gründeren må demonstrere gjennomføringsevne og markedsforståelse og vise evne til å bygge et kompetent team
 • Gründeren må selv ha en sentral rolle i bedriften
 • Gründerens forretningsidé må ha nyhetsverdi
 • Bedriftens produkt/tjeneste må ha dokumentert markedsaksept med globalt potensial
 • Produktet eller tjenesten må ha vært på markedet maksimalt i fem år

Søknadsfrist 21. januar 2018

 • Søknad sendes inn ved å fylle ut søknadsskjemaet under
 • En pre-jury vil vurdere søknadene og velge ut tre finalister
 • En hovedjury vil møte alle finalistene i Oslo mandag 15. februar (reisekostnader dekkes). Det blir også foto og filmopptak av finalistene samme dag. 

Nuria Espallargas vinner Female Entrepreneur 2017 og en halv million kroner

 

/contentassets/4875093aee284e37a004f21d9669ef08/ce8d5ac6-f262-479c-ae96-9222e91db660_640.jpg?width=1168

F.v. Siv Hilde Houmb fra Secure-NOK, Nuria Espallargas fra Seram Coatings, og Marianne Haugland Hindsgaul fra Bubbly

Foto: Torleif Kvinnesland

Norsk innovasjon og teknologi skal bidra til løsninger i humanitær bistand

FN-organisasjonen UN Women og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale skal gjøre det lettere for norsk næringsliv og gründere og bidra med god innovasjon og teknologi i globalt hjelpearbeid.

 

 

Innovasjon Norge forutsetter at bedrifter som søker denne prisen drives etter en god etisk og forretningsmessig standard.

Ønsker du å bidra til årets Female Entrepreneur?
Det er muligheter for ulike aktører å delta på arrangementet som sponsor eller samarbeidspartner. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Kontakt:

Siv Isabel Eide, seniorrådgiver Gründere og oppstartbedrifter, Innovasjon Norge
E-post: Siv.Isabel.Eide@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 932 45 247

Ove Haaversen-Westhassel, seniorrådgiver, Innovasjon Norge
E-post: Ove.Haaversen-Westhassel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 958 58 515