Søknadsskjema

Faktaopplysninger

Om bedriften

Deltar du i den daglige ledelsen i bedriften i dag?*:

Beskriv prosjektet ditt

Regnskapstall