Trenger du en mentor?

Har du en innovativ forretningside med ambisjoner om betydelig vekst og muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked? Eller en innovativ ide som kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og et bedre tilbud til befolkningen i en distriktskommune?  Da kan du være målgruppe for vår mentortjeneste for gründere.

Hva er mentortjenesten?

Mentortjenesten er et tilbud om råd og sparring med en erfaren mentor, slik at oppstartsprosessen skal gå smidigere og det skal bli lettere å ta riktige strategiske valg. I tillegg til å ha en ide som kvalifiserer, må gründerbedriften ikke være eldre enn 5 år.
Tilbudet består av et tilskudd som gründer skal bruke til å betale mentor et honorar med. Timeprisen er fast (kr 1050 eks mva) og oppdraget kan ha en varighet på inntil 30 timer.
 
I tillegg til tilskuddet består mentortjenesten i at vi eller våre eksterne samarbeidsparter, finner en passende mentor for deg.  Avhengig av hvor i landet du befinner deg vil den eksterne samarbeidsparten være enten Connect, Kunnskapsparken Bodø eller Ernst & Young.  Når mentor er valgt må både gründer og mentor undertegne en formell avtale som må sendes til Innovasjon Norge før mentoringen kan ta til.

 

Hvordan foregår mentoringen?

Mentortjenesten er personlig veiledning og oppfølging i en-til-en samtaler over en periode på 2 – 18 mndr.  Når perioden er over og gründer og mentor i fellesskap har laget en rapport som viser hva som er oppnådd med mentoringen, sender mentor en faktura til gründerbedriften på det avtalte honoraret.  Gründerbedriften må da be om å få utbetalt mentortilskuddet fra Innovasjon Norge.  Tilskuddet skal brukes til å dekke mentors faktura.  Betalingen blir med dette en sak mellom gründerbedriften og mentor.

 

Hvordan går man frem for å skaffe seg en mentor?

Du må sende inn en søknad om tilskudd til dekning av mentorhonoraret.  Dersom du får innvilget søknaden, vil Innovasjon Norge finne en mentor som passer ditt behov.  For å søke følger du lenken nederst på denne siden. Vær nøye med å beskrive hva du konkret trenger råd og sparring fra en mentor til og hva du vil oppnå med mentoringen.