Helsesatsinga

Helsesatsinga omfattar eit breitt spekter av produktområde. Eksempel på dette er nye medisinar, medisinsk teknologi og helserelatert IKT.