Helsesatsinga

Helsesatsinga omfattar eit breitt spekter av produktområde. Eksempel på dette er nye medisinar, medisinsk teknologi og helserelatert IKT.

Les vår rapport om utfordringer og muligheter  innenfor  helse- og velferd

Rapporten følger opp Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess for omstilling i norsk næringsliv. Helse- og velferd er ett av seks mulighetsområder identifisert på grunnlag av innspillene fra Drømmeløftet.

Rapporten kan lastes ned her: Drømmeløfts-rapporten om helse og velferd (PDF)

 

Les vår rapport om strategisk posisjonering av norsk helsenæring

Innovasjon Norge, sammen med Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Norway Health Tech og Oslo Cancer Cluster har gjennomført et forprosjekt på strategisk posisjonering av norsk helsenæring.

Rapporten kan lastes ned her: Strategisk posisjonering av norsk helseindustri - forprosjektrapport (PDF)