Typiske finansieringstenester for helse

Tilskudd og lån til gründere

Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

Les mer

Innovasjonskontrakter

Har du et innovativt prosjekt i samarbeid med kunde som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) tilbyr finansiell risikoavlastning til norske bedrifter som vil utvikle en løsning i tett samarbeid med en norsk eller internasjonal kundepartner.

Les mer