/globalassets/innovasjonstalen-2018/pioner-ny.jpg?width=1168

Fra filmen Pionér av Erik Skjoldbærg (c) Friland Film

Innovasjonstalen 31. mai 2018: Merkevaren Norge

 

Rådhushallen i Oslo Rådhus | 31. mai 2018, kl. 13:00 - 14:45 | Registrering fra kl. 12.00

For første gang viser vi fram det nye utstillingsvinduet for norske, grønne løsninger. Det blir sentralt i arbeidet med å øke norsk eksport. Oppdraget kom fra regjeringen, vi løser det i tett samarbeid med næringslivet.

Vi skal øke eksporten, få flere utenlandske investeringer til Norge, tiltrekke oss talenter og kunnskap, og få flere «riktige» besøkende til Norge.

I løpet av arrangementet ser vi også på hvilken verdiskaping internasjonale eiere har bidratt med og hvordan vi kan gjøre Norge til et enda bedre land å investere i. Dette danner grunnlaget for en ny innsiktsrapport som vi legger fram i samarbeid med næringslivet og akademia.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, avslutter med å holde årets Innovasjonstale.

Program 

  • Kl. 12.00 – Dørene åpnes. Registrering, mingling og enkel servering 
  • Kl. 13.00 – Musikkinnslag (Drippin). Velkommen ved Marianne Borgen, ordfører i Oslo, Anita Krohn Traaseth, adm. dir. Innovasjon Norge og Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge 
  • Kl. 13.15 – 30 år med bærekraft ved Gro Harlem Brundtland  
  • Kl. 13.30 – Grønne løsninger for et bærekraftig velferdssamfunn ved statsminister Erna Solberg 
  • Kl. 13.45 – Utstillingsvinduet for norske, grønne og bærekraftige løsninger ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Cathrine Pia Lund, Innovasjon Norge og representanter fra næringslivet.  
  • Kl. 14.15 – Musikkinnslag (Siv Øyunn Kjelstad) 
  • Kl. 14.20 – Innovasjonstalen ved Anita Krohn Traaseth, adm. dir. Innovasjon Norge 
  • Kl. 14.35 – Overrekkelse av rapport og innlegg ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 
  • Kl. 14.40 – Musikkinnslag (Unge Ferrari) 
  • Kl. 14.45 – Slutt 

Programmet vil også bestå av flere film- og musikkinnslag.   

Unge norske artister har på oppdrag fra Innovasjon Norge laget moderne tolkninger av de mest kjente komposisjonene Edvard Grieg skrev til Ibsens Peer Gynt. Drippin, Siv Øyunn Kjelstad og Unge Ferrari opptrer under arrangementet.

Bekreftede foredragsholdere

 

Gro Harlem Brundtland – for 30 år siden ledet hun Verdenskommisjonen for miljø og utvikling og fikk verden til å forstå at bærekraftig utvikling er viktig.
(Foto: Sandra Skillingsås/Arbeiderpartiet)

 

 

Statsminister Erna Solberg vil lansere det nye utstillingsvinduet for norske, grønne løsninger som vi har utviklet sammen med næringslivet. Det blir sentralt i arbeidet med å øke norsk eksport.
(Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

 

 

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, holder årets innovasjonstale.
(Foto: Agnete Brun)

 

 

 

Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen
(Foto: Marte Garmann)

 

 

 

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
(Foto: Bjørn H. Stuedal)

Nyheter

news image

Norge må øke eksporten, og land med en sterk merkevare har klare konkurransefortrinn over land med mindre kjente merkevarer. Dette danner bakgrunnen for Merkevaren Norge, en nasjonal eksportsatsing som skal samle private og offentlige aktører rundt Norges ønskede posisjon som bærekraftspioner

news image

Norsk eksport må økes for å utvikle fremtidens velferdssamfunn. Nå samles privat næringsliv og offentlig sektor om en felles eksportsatsing for å vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norske, grønne løsninger. -Regjeringen støtter dette arbeidet, sier klima-og miljøminister Ola Elvestuen.

news image

I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, styrke næringsklyngene, helhetlig profilering av grønne løsninger, og til profilering av hav-nasjonen Norge.