Case

Innovasjonspartnerskap

Sporingsteknologi – IntSpo AS

Hvert år blir verdifullt utstyr borte fra norske sykehus. Til nå har sykehusene manglet systemer som kan si ifra om alt utstyret er på rett plass, eller om det har kommet på avveie. 

Les mer

Innovasjonspartnerskap

Digitalisering av Lånekassen

Dagens studenter er vokst opp med internett og digitale løsninger. Det vet Lånekassen, som hvert år behandler tusenvis av søknader om lån og stipend. Nå er manuelt arbeid og lang saksbehandlingstid erstattet av helautomatiske beslutningssystemer.

Les mer

Innovasjonspartnerskap

NoDig

Byer over hele verden sliter med eldgamle vann- og avløpssystemer. Rørene må skiftes ut, repareres og vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser og forurensning av drikkevannet. Bare i Norge er kostnadene beregnet til 200 milliarder kroner frem til 2030. Graving i gatene fører med seg mye støy, støv og trafikkproblemer. Tenk hvis vi kunne gjøre det enklere, billigere og raskere?

Les mer

Innovasjonspartnerskap

Smarte bygg – PowerHouse

Presset på byene øker og det krever mye ressurser å bygge, drifte og vedlikeholde boliger og kontorbygg. Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. For at byen skal være et godt sted å leve, bo og arbeide i, må vi bygge smartere.

Les mer

Innovasjonspartnerskap

Telemedisin på Sunnaas

Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

Les mer

Innovasjonspartnerskap

Uventet samboerskap

Mange mennesker sliter med ensomhet og passivitet. Ulike grupper i samfunnet har også varierende behov for omsorg.

Les mer