Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Case

  Innovasjonspartnerskap

  Sporingsteknologi – IntSpo AS

  Hvert år blir verdifullt utstyr borte fra norske sykehus. Til nå har sykehusene manglet systemer som kan si ifra om alt utstyret er på rett plass, eller om det har kommet på avveie. 

  Les mer

  Innovasjonspartnerskap

  Digitalisering av Lånekassen

  Dagens studenter er vokst opp med internett og digitale løsninger. Det vet Lånekassen, som hvert år behandler tusenvis av søknader om lån og stipend. Nå er manuelt arbeid og lang saksbehandlingstid erstattet av helautomatiske beslutningssystemer.

  Les mer

  Innovasjonspartnerskap

  NoDig

  Byer over hele verden sliter med eldgamle vann- og avløpssystemer. Rørene må skiftes ut, repareres og vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser og forurensning av drikkevannet. Bare i Norge er kostnadene beregnet til 200 milliarder kroner frem til 2030. Graving i gatene fører med seg mye støy, støv og trafikkproblemer. Tenk hvis vi kunne gjøre det enklere, billigere og raskere?

  Les mer

  Innovasjonspartnerskap

  Smarte bygg – PowerHouse

  Presset på byene øker og det krever mye ressurser å bygge, drifte og vedlikeholde boliger og kontorbygg. Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. For at byen skal være et godt sted å leve, bo og arbeide i, må vi bygge smartere.

  Les mer

  Innovasjonspartnerskap

  Telemedisin på Sunnaas

  Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

  Les mer

  Innovasjonspartnerskap

  Uventet samboerskap

  Mange mennesker sliter med ensomhet og passivitet. Ulike grupper i samfunnet har også varierende behov for omsorg.

  Les mer