Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • NoDig

  Byer over hele verden sliter med eldgamle vann- og avløpssystemer. Rørene må skiftes ut, repareres og vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser og forurensning av drikkevannet. Bare i Norge er kostnadene beregnet til 200 milliarder kroner frem til 2030. Graving i gatene fører med seg mye støy, støv og trafikkproblemer. Tenk hvis vi kunne gjøre det enklere, billigere og raskere?

  NoDig-teknologien kan være svaret. Ved å ta i bruk teknologi fra olje- og gassnæringen, kan vi skifte ut eller restaurere vannledninger uten å grave opp gater og fortau. Det koster 40 prosent mindre, tar halvparten av tiden og gir minimale forstyrrelser.

  Bare i Norge kan vi spare 50 milliarder kroner frem til 2030 ved å ta i bruk NoDig-teknologien.

  Med oljeeventyret har vi fått en verdensledende leverandørindustri. Hva om vi kunne få alle de store byene i verden til å skifte ut vann- og avløpssystemene sine ved å bore horisontalt i stedet for å grave. De sparer tid, trafikk-kaos og penger. Vi kan skape arbeidsplasser og eksportbedrifter.