• EN
  • Logg inn
  • Smarte bygg – PowerHouse

    Presset på byene øker og det krever mye ressurser å bygge, drifte og vedlikeholde boliger og kontorbygg. Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. For at byen skal være et godt sted å leve, bo og arbeide i, må vi bygge smartere.

    Et kontorbygg i Sandvika fra 1980-tallet er et strålende eksempel på hva som er mulig. Etter smart rehabilitering er energiforbruket redusert med over 80 prosent. Solceller på taket produserer mer enn dobbelt så mye strøm som huset trenger til ventilasjon, belysning, oppvarming og kjøling.

    Hvis alle offentlige bygg i Norge hadde produsert sin egen energi hadde vi spart om lag 10 milliarder årlig.

    Da kunne vi investert i enda smartere bygg som produserer sin egen mat og som styrer og regulerer alle funksjoner i bygget. Vi har norske selskaper som kan levere kompetanse og teknologi til slike fremtidshus. Men hvis de skal lykkes må vi tørre å teste ut slike løsninger i stor skala. Og vi må begynne nå. Verden er allerede i gang.