• EN
  • Logg inn
  • Telemedisin på Sunnaas

    Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

    Sunnaas sykehus har tatt i bruk telemedisin slik at de kan følge opp og behandle pasienter hjemme. Spesialistene på sykehuset kommuniserer med hjemmesykepleien via videokonferanse på pc. Hjemmesykepleieren står for den praktiske behandlingen hjemme hos pasienten.

    Både pasienter og sykehus er svært fornøyd med ordningen. Pasientene slipper å ligge på sykehus, sykehuset kan frigjøre senger og spare store summer.

    Når telemedisin sparer helsevesenet for 2 milliarder bare ved behandling av liggesår, er det lett å tenke seg mulige besparelser ved å ta i bruk telemedisin også på andre pasientgrupper.